Bewindvoering / beschermingsbewind

Soms kan iemand, door persoonlijke omstandigheden, niet (meer) goed voor zijn eigen financiën zorgen. Ziektes, zoals Alzheimer (dementie), of psychiatrische en psychische problemen zoals verslavingen, verstandelijke beperkingen of depressies of het hebben van problematische schulden kunnen de oorzaak daarvan zijn. Een slecht financieel beheer leidt vaak tot schulden die hoog op kunnen lopen. Het is dan nodig dat iemand ingrijpt om de betrokkene tijdelijk of permanent te helpen om zijn financiële situatie weer op orde te krijgen en verdere schulden te voorkomen.
Dit heet beschermingsbewind of bewindvoering. 

Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die al je financiële zaken regelt. De bewindvoerder houdt je inkomsten bij, vraagt toeslagen en bijzondere bijstand aan, betaalt je vaste lasten zoals water, gas en elektriciteit, vult eenvoudige belastingaangiftes in, sluit de nodige (zorg)verzekeringen voor je af en maakt elke week je leefgeld over op je leefgeldrekening. De bewindvoerder ontzorgt je volledig als het gaat om jouw financiële zaken. Als je bijvoorbeeld een nieuwe telefoon wilt kopen, kijkt de bewindvoerder met je mee naar de mogelijkheden.

De bewindvoerder draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij beheert namelijk het geld van een ander. Daarom kan niet iedereen zomaar bewindvoerder worden. Een rechter benoemt de bewindvoerder. De rechtbank controleert jaarlijks de professioneel bewindvoerder.

Angelique Janssen
Ronald Spanjaards
Mail: info@ajbewind.nl

© Copyright 2024  - All Rights Reserved